NOF sentralt

NOF Sør-Trøndelag

NOF Orkla lokallag

Artsomtale av traner

Sabima

 

Hornborgasjøen

Den Europeiske Tranearbeidsgruppen
Pink-footed Goose

       Svensk tranearbeidsgruppe

       Fugleinfluensa norske traner   

       Fugleobservasjoner i Trøndelag 

Har du synspunkter eller meninger om vårt web sted fortelle oss om det.

        GJENFUNN MERKA TRANER  Oppdatert 21.10.2007

    Tranene i Meldal.

        Skjema for å melde observasjon av fargemerka trane

        Arbeidsraport Nord Trøndelag

      Surveillance of Autumn Migrating

        Bildegaleri

.
Copyright ® 2006
grusgrus.no
All Rights Reserved

 

SISTE OBSERVASJON AV TRANER RINGMERKA I NORGE
Uthevet skrift = Denne tranen er rapportert fra den siste måneden
Rød skrift = Denne tranen er ikke rapportert fra det siste året
Totalt 2461 observasjoner. Ajour pr 21. oktober 2007

Merkested

Merke-
dato

Sist
obs
dato

 Siste obs. sted

 Antall
obs

 Rapportert
siste
måned

 Nr 1 Hornindalsvatnet, SF

22/07-95

  -

  -

 0

 

 Nr 2 Reksåsvatnet, ST

20/07-96

18/09-06

Meldal, ST, Norge

138

 

 Nr 3 Lia, Løkken verk, ST

18/07-00

09/04-07

Hegra, Stjørdal, NT, Norge

 69

 

 Nr 4 Svorkmyra, ST

22/07-00

14/09-07

Stadsbygd, Rissa, Norge

 159

 

 Nr 5 Svorkbygda, ST

 1/08-00

03/08-00

Svorkbygda, Orkdal, ST, Norge

  2

 

 Nr 6 Svorkbygda, ST

 1/08-00

01/09-07 

Steinkjer, NT, Norge

 102

 Nr 7 Sjømoen, ST

24/07-01

04/11-06 

Ree/Muan, Meldal, ST, Norge

 70

 

 Nr 8 Svorkbygda, ST

25/07-01

15/09-07 

Stadsbygd, Rissa, Norge

 129

 

 Nr 9 Amundalen, ST

29/07-01

15/09-07 

Stadsbygd, Rissa, ST, Norge

 87

 

 Nr 10 Amundalen, ST

29/07-01

23/09-07  

Overhalla, NT, Norge

 53

 

 Nr11 Skjelstadmarka, NT

 2/08-01

10/04-07 

Hornborgasjöen, Västergötland, Sverige

 97

 

 Nr 12 Skjelstadmarka, NT

 2/08-01

14/10-03 

Rügen, MVP, Tyskland

 19

 

 Nr 13 Litjnævet, ST

 3/08-01

05/08-01

Stornævet, Melhus, ST, Norge

  1

 

 Nr 14 Husdalen, ST

 3/08-01

03/04-07

Kristianstad, Skåne, Sverige

130 

 Nr 15 Lommundalen, MR

 6/08-01

09/09-07 

Ree/Muan, Meldal, ST, Norge

109

 

 Nr 16 Lommundalen, MR

 6/08-01

29/10-05 

Rügen - Buch, NVP, Tyskland

 87

 

 Nr 17 Lommundalen, MR

 8/07-02

06/10-07 

Rügen - Buch, NVP, Tyskland

 131

+ 1

 Nr 18 Litjnævet, ST

10/07-02

07/07-07 

Gåsbakken, Melhus, ST, Norge

59

 Nr 19 Husdalen, ST

11/07-02

14/01-04 

Valadolid, Spania

 12

 

 Nr 20 Husdalen, ST

11/07-02 

12/06-07

Fannrem, Orkdal, ST, Norge

 35

 

 Nr 21 Sjømoen, ST

12/07-02

18/09-06 

Meldal, ST, Norge

 87

 

 Nr 22 Hermstad, ST

22/07-02

28/08-07 

Ree/Muan, Meldal, ST, Norge

81

 

 Nr 23 Husdalen, ST

15/07-03

20/04-07 

Hornborgasjöen, Västergötland, Sverige

 58

 

 Nr 24 Tromsdalen, NT

15/07-03 

01/09-07 

Steinkjer, NT, Norge

 83

 

 Nr 25 Vesterhusvatnet, NT

17/07-03

14/11-06

Diepholz, Niedersachen, Tyskland

  3

 

 Nr 26 Deråsbrenna, NT

17/07-03

01/09-07 

Steinkjer, NT, Norge

40

 

 Nr 27 Grongstad, NT

1707-03

11/10-06 

Rügen - Buch, NVP, Tyskland

 7

 

 Nr 28 Amundalen, ST

24/07-03 

08/02-04 

Extremadura, Spania

 16

 

 Nr 29 Amundalen, ST

24/07-03

01/05-07 

Svorksjøen, Melhus, ST, Norge

 35

 

 Nr 30 Svorkbygda, ST

20/07-04

11/01-05 

Gallocante, Spania

 15

 

 Nr 31Svorkmyra, ST

20/07-04

16/09-07

By, Orkdal, ST, Norge

 35

 Nr 32 Deråsbrenna, NT

22/07-04

27/07-04 

Deråsbrenna, Namdalseid, NT, Norge

 1

 

 Nr 33 Deråsbrenna, NT

22/07-04

27/07-04 

Deråsbrenna, Namdalseid, NT, Norge

 1

 

 Nr 34 Litjnævet, ST

25/07-04 

09/09-07

By, Orkdal, ST, Norge

 42

 

 Nr 35 Hoston, ST

26/07-04

16/09-07 

By, Orkdal, ST, Norge

 53

 

 Nr 36 Husdalen, ST

26/07-04 

15/09-07 

Stadsbygd, Rissa, ST, Norge

 23

 

 Nr 37 Amundalen, ST

26/07-04 

28/10-04 

Rügen-Buch, Tyskland

 15

 

 Nr 38 Amundalen, ST

26/07-04 

05/08-07 

Sørdalen, Rissa, ST, Norge

 39

 Nr 39 Kaldvassmyra, NT

30/07-04 

21/10-04 

Rügen-Buch, NVP, Tyskland

 1

 

 Nr 40 Langmyrhaug-tjønna, MR

 5/07-05 

09/09-07 

Ree/Muan, Meldal, ST, Norge

 17

 

 Nr 41 Langmyrhaug-tjønna, MR

 9/07-05 

26/10-06 

Gallocanta, Spania

 27

 

 Nr 42 Lommundalen, MR

 9/07-05 

24/09-07

Hornborgasjöen, Västergötland, Sverige

 39

+ 1

 Nr 43 Hoston, ST

 9/07-05 

15/09-07 

Stadsbygd, Rissa, Norge

41

 

 Nr 44 Hoston, ST

 9/07-05 

01/10-07 

Rügen - Buch, NVP, Tyskland

 18

 + 1

 Nr 45 Husdalen, ST

13/07-05 

02/10-07

Rügen - Buch, NVP, Tyskland

 21

+ 1

 Nr 46 Husdalen, ST

13/07-05 

18/09-06 

Ree/Muan, Meldal, ST, Norge

 16

 

 Nr 47 Amundalen, ST

20/07-05

15/08-05 

Amunddal, Åfjord, ST, Norge

 4

 

 Nr 48 Amundalen, ST

20/07-05 

27/07-05 

Amunddal, Åfjord, ST, Norge

 2

 

 Nr 49 Mostamarka, ST

21/07-05 

03/10-07 

Rügen - Buch, NVP, Tyskland

22

+ 1

 Nr 50 Husdalen, ST

03/07-06 

22/10-06

Rügen - Buch, NVP, Tyskland

10

 + 2

 Nr 51 Fuglåsmyra, ST

04/07-06 

01/09-07

Figgadalen, Steinkjer, NT, Norge

 15

 

 Nr 52 Hostonvatnet, ST

05/07-06 

 09/04-07

 Kristianstad, Skåne, Sverige

 25

 

 Nr 53 Hostonvatnet, ST

05/07-06 

 23/10-06

 Rügen - Buch, NVP, Tyskland

 22

 

 Nr 54 Røe, ST

07/07-06 

 13.09.06

 Ree/Muan, Meldal, ST, Norge

 6

 

 Nr 55 Lommundalen, MR

08/07-06 

04/09-06

 Ree/Muan, Meldal, ST, Norge

 3

 

 Nr 56 Husdalen, ST

08/07-06 

 09/09-07

 Stadsbygd, Rissa, ST, Norge

 6

 

 Nr 57 Strømnes, Sørli, NT

16/07-06 

 22/09-07

 Rügen - Buch, NVP, Tyskland

 5

+ 1

 Nr 58 Strømnes, Sørli, NT

16/07-06 

 27/05-07

 Krokom, Jämtland, Sverige

 1

 

 Nr 59 Amundalen, ST

28/07-06 

19/11-06

 Lac de Der, Frankrike

 6

 

 Nr 60 Halsetløkka, ST

07/07-07 

 

    

    

 Nr 61 Halsetløkka, ST

07/07-07 

 

    

 Nr 62 Lian, ST

09/07-07 

 09/09-07

By, Orkdal, ST, Norge

2

 

 Nr 63 Lian, ST

09/07-07

 09/07-07

By, Orkdal, ST, Norge

2

 Nr 64 Lykkja, ST

 09/07-07

 18/09-07

Ree/Muan, Meldal, ST, Norge

1

 Nr 65 Doro, ST

 09/07-07

 07/10-07

Rügen - Buch, NVP, Tyskland

6

+ 2

 Nr 66 Reksåsvatnet, ST

 10/07-07

 

 

 

  

 Nr 67 Husdalen, ST

 10/07-07

 21/09-07

Rügen - Buch, NVP, Tyskland

3

+ 1

 Nr 68 Langmyrhaugtjønna, MR

 11/07-07

 14/09-07

Ree/Muan, Meldal, ST, Norge

3

  

 Nr 69 Østby, MR

 09/07-07

 09/09-07

Ree/Muan, Meldal, ST, Norge

4

 

 Nr 70 Eistjønna, ST

 11/07-07

 16/09-07

Mora, Skaun, ST, Norge

4

 

 Nr 71 Amunddalen, ST

 12/07-07

 31/08-07

Ronglan, Levanger, NT, Norge

2

 Nr 72 Amunddalen, ST

 12/07-07

 31/08-07

Ronglan, Levanger, NT, Norge

2

 Nr 73 Molia, ST

 20/07-07

 06/09-07

Hegra, Stjørdal, NT, Norge

2

 

 

 

TOTALT

2461

11

 
 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
 
Home About Us Support Your Cart Services Contacts Help FAQ 

 Den Norske Tranearbeidsgruppen

NCWG